FA GIẢI PHẪU SONG NGỮ

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

FA Giải phẫu song ngữ là một cuốn sổ tay nhỏ gọn, giúp bạn dễ học, dễ nhớ và dễ Full A+ môn giải phẫu.

THÔNG TIN

THÔNG TIN

Kích cỡ: 7 x 12 cm.
Ngôn ngữ: Anh - Việt.
Tập 1: 50 trang / Tập 2: 78 trang.
Tập 3: 52 trang / Tập 4: 84 trang.

COMBO 4 TẬP 399K

COMBO 4 TẬP 399K

FREE SHIPPING. Giao hàng 3-4 ngày.

Song ngữ 1
Mục lục SN1
Mặt cắt cổ
Chi tiết mặt cắt cổ
Song ngữ 2
Mục lục SN 2
Xương sọ
Chi tiết xương sọ
FA GIẢI PHẪU SONG NGỮ

COMBO 4 TẬP 399K

5 sao
Song ngữ 3
Mục lục SN3
Sinh dục nam
Chi tiết sinh dục nam
Song ngữ 4
Mục lục SN 4
ĐM cổ
Chi tiết ĐM cổ
FA GIẢI PHẪU SONG NGỮ

COMBO 4 TẬP 399K

5 sao
FA Quiz - Trắc nghiệm Y Khoa Full A+

FA Quiz


App trắc nghiệm Y Khoa Full A+

Tặng tài khoản làm không giới hạn khi mua sổ FA

Download FA Quiz in iOS Download FA Quiz in Android