FA GIẢI PHẪU VIỆT NGỮ

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

FA Giải phẫu việt ngữ là một cuốn sổ tay nhỏ gọn, giúp bạn dễ học, dễ nhớ và dễ Full A+ môn giải phẫu.

THÔNG TIN

THÔNG TIN

Kích cỡ: 6 x 10 cm.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Tập 1: 50 trang / Tập 2: 78 trang.
Tập 3: 52 trang / Tập 4: 84 trang.

COMBO 4 TẬP 299K

COMBO 4 TẬP 299K

FREE SHIPPING.
Giao hàng 3-4 ngày.

Việt ngữ 1
Mục lục TV1
Mạc treo tràng trên
Chi tiết mạc treo tràng trên
Việt ngữ 2
Mục lục TV 2
Cẳng tay
Chi tiết cẳng tay
FA GIẢI PHẪU VIỆT NGỮ

COMBO 4 TẬP 299K

5 sao
Việt ngữ 3
Mục lục TV3
Sinh dục nam
Chi tiết sinh dục nam
Việt ngữ 4
Mục lục TV 4
ĐM cổ
Chi tiết ĐM cổ
FA GIẢI PHẪU VIỆT NGỮ

COMBO 4 TẬP 299K

5 sao
FA Quiz - Trắc nghiệm Y Khoa Full A+

FA Quiz


App trắc nghiệm Y Khoa Full A+

Tặng tài khoản làm không giới hạn khi mua sổ FA

Download FA Quiz in iOS Download FA Quiz in Android