FA KÝ SINH TRÙNG

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

FA ký sinh trùng là một cuốn sổ tay nhỏ gọn, giúp bạn dễ học, dễ nhớ và dễ Full A+ môn ký sinh.

THÔNG TIN

THÔNG TIN

Kích cỡ: 6 x 10 cm.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Tập 1: 50 trang.
Tập 2: 50 trang.

GIÁ CHỈ 69K/TẬP

GIÁ CHỈ 69K/TẬP

Dưới 4 cuốn: 20k/lần.
Từ 4 cuốn: FREE SHIPPING.
Giao hàng 3-4 ngày.

Ký sinh trùng 1
Mục lục Ký sinh trùng 1
Ký sinh trùng tr.1
Ký sinh trùng tr.2
Ký sinh trùng tr.3
Ký sinh trùng tr.4
Ký sinh trùng tr.5
Ký sinh trùng tr.6
FA KÝ SINH TRÙNG

COMBO 2 TẬP 139K

5 sao
Ký sinh trùng 2
Mục lục Ký sinh trùng 2
Ký sinh trùng 2 tr.1
Ký sinh trùng 2 tr.2
Ký sinh trùng 2 tr.3
Ký sinh trùng 2 tr.4
Ký sinh trùng 2 tr.5
Ký sinh trùng 2 tr.6
FA KÝ SINH TRÙNG

COMBO 2 TẬP 139K

5 sao
FA Quiz - Trắc nghiệm Y Khoa Full A+

FA Quiz


App trắc nghiệm Y Khoa Full A+

Tặng tài khoản làm không giới hạn khi mua sổ FA

Download FA Quiz in iOS Download FA Quiz in Android