Nội dung các tập của sổ tay FA là gì?

FAQs

Tập 1: Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và nội tiết

Tập 2: Hệ xương, cơ, khớp

Tập 3: Hệ sinh dục và tiết niệu

Tập 4: Hệ thần kinh và các mạch máu

Leave a Reply

Your email address will not be published.