ECG - Điện Tâm Đồ


25 CASE LÂM SÀNG

1-Bìa
53
3-Case 1
4
19-Case 9
20
25-Case 12
26

Chẩn Đoán Hình Ảnh


X-QUANG NGỰC, ĐẦU, CỔ

1-Bìa
53
3-Viêm phổi
4
5-Tràn khí màng phổi
6
41-Suy tim giai đoạn cuối
42

FULL SỔ Y3 300K

5stars
1
53
3
4
35
36
45
46

FULL SỔ Y3 300K

5stars
1
103
13
14
61
62
97
98

FULL SỔ Y3 300K

5stars
icon-play2

FA Quiz


App dành cho sinh viên Y

Làm đề test, đọc sổ ebook, tạo flashcard...